Regina Reinup

Olen õppinud matemaatikaõpetajaks Tallinna Ülikoolis (magistrikraad 2007) ning töötanud põhikooli matemaatikaõpetajana.

Lisaks matemaatika õpetamisele olen kirjastus Mauruse matemaatika õppekirjanduse toimetaja ning mitmete matemaatika õppematerjalide autor.