Pakun põhikooli õpilastele lisa- ja tugiõpet matemaatikas.

Esmaseks eesmärgiks on õpistressi maandamine ja raskust valmistava(te) teema(de) väljaselgitamine läbi individuaalse lähenemise.
Lõppeesmärgiks on see, et õpilased omandaksid matemaatika põhivara heal või vähemalt rahuldaval tasemel.

Tunnid toimuvad Tallinnas, Pärnu mnt 20a. Sissepääs asub sisehoovis.

Külasta ka Matemaatikatundide lehte facebookis.

Rõõmsate kohtumisteni matemaatikatundides!
Regina Reinup